Průběh zakázky

Zadání projektu

Výroba a zavádění nových produktů do výroby na zakázku probíhají v několika fázích. Na začátku je požadavek (zadání) od zákazníka, jeho představa, výkresy, vzorek produktu, nebo zadání vývojového oddělení. Z dodaných podkladů provedou naši designéři ve spolupráci s  techniky úseku vývoje, sestavení virtuálního 3D modelu výrobku.

Do tohoto modelu jsou zpracovány požadavky zákazníka, případně obsahuje několik variant řešení s většinou aspektů budoucího výrobku, jako je použitý materiál, plocha, povrchové úpravy atd.

Při vývoji výrobků se naši pracovníci zaměřují především na funkčnost výrobku, design výrobku a jeho finální cenu.

Kalkulace 

Fáze zpracování cenové kalkulace přichází po odsouhlasení technické specifikace modelu zákazníkem. Do kalkulace projektu jsou zahrnuty přímé i nepřímé náklady související se zhotovením požadovaného výrobku, dle standardních postupů společnosti MIVOKOR s.r.o. Pokud zákazník požaduje výrobu vzorku a jeho testování, je toto také součástí kalkulace. Obchodní specialista zpracuje nabídku, kterou následně předloží zákazníkovi.

Konstrukce

Pokud je cenová nabídka zákazníkem akceptována, začíná konstrukční oddělení připravovat podklady pro výrobu.

V programu Autodesk Inventor konstruktéři nakreslí 3D finální model produktu a připraví výrobní výkresovou dokumentaci.

Potom naše vývojové oddělení vyrobí první funkční prototyp, který je testován dle požadavků zákazníka na funkčnost, trvanlivost a zatížitelnost.

Pokud se jedná o výrobek produktových řad – vybavení interiérů, jsou výrobky testovány v solné lázni a jejich funkčnost je konzultována s hlavními odběrateli.

V případě dodávky technologických celků bývá standardně vyrobených vzorků většího množství. Tyto vzorky jsou poskytnuty zákazníkovi k testování přímo v jeho provozních podmínkách.

Výroba

Jestliže vzorek splnil veškeré požadavky je přistoupeno k finální části příprav výroby. Do výkresové dokumentace jsou zapracovány poslední návrhy na změny a připraví se výrobní přípravky. Následně je zahájena výroba výrobku.

Servis

Vyrobené výrobky jsou dodány do našeho centrálního skladu případně expedovány k zákazníkovi. Samozřejmostí pro nás jsou:

  • komplexní dodávka výrobků včetně případných doplňků
  • výrobky jsou nabízeny jako kompletní set vč. značení výrobku, případně s doplňky dodanými zákazníkem.
  • doprava výrobků k zákazníkovi
  • dopravu k zákazníkům zajišťujeme vlastními přepravními prostředky kategorie 1,5 t, 3 t, 6 t, 12 t a 24 t.
  • rozvoz výrobků po jednotlivých provozovnách
  • termínované zavážky našich výrobků na místo určené zákazníkem.

SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ

Uskladnění výrobků zákazníkovi ve vlastních skladových prostorách.

MONTÁŽ VÝROBKŮ

Montáž námi dodaných výrobků u zákazníka s možností individuálního rozvozu.

Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou poptávku!

567 571 020-1


CZ EN RU
Průběh zakázkyHomepage